Uczniowie klas pierwszych ślubowali w Dworze Artusa

Od trzech lat uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum składają uroczyste ślubowanie w Dworze Artusa w Gdańsku. Tegoroczne święto odbyło się 8 października. Wyjątkowa atmosfera historycznej sali, w której uczniowie złożyli przysięgę to dla nich, wychowawców oraz wszystkich zgromadzonych uroczysta chwila, którą w swoim wystąpieniu podkreśliła Pani Dyrektor Mirosława Żołna, zachęciła też uczniów, aby wykorzystali do swojego rozwoju wszystkie możliwości jakie daje im nasza nowoczesna szkoła. Przysięgę na sztandar szkoły w imieniu wszystkich uczniów złożyli - jak co roku - przewodniczący klas.
Wśród zaproszonych gości byli: Jerzy Formela, były dyrektor gimnazjum oraz przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Żukowie, który zapoznał pierwszoklasistów z historią nadania imienia szkole. Glos zabrała Halina Uchman, dyrektorka Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, w imieniu Burmistrza Jerzego Żurawicza życzenia sukcesów przekazała Dorota Opioła, kierowniczka Referatu Społecznego w Urzędzie Gminy w Żukowie.
Rada Rodziców przekazała upominki dla wszystkich uczniów. Na koniec uroczystości głos zabrał jej przewodniczący Józef Borowicz.
Jak co roku ślubowanie jest okazją do pokazania młodych artystów.
Wystąpiły: Magdalena Zielińska, Joanna Stormowska i Weronika Cyman, które zostały przygotowane przez Emilię Durkiewicz, Krystynę Trawicką, Annę Mateję.
Po oficjalnej części uroczystości uczniowie zwiedzali miejsca związane z Janem Heweliuszem. Na koniec wycieczki - zgodnie z tradycją - wszyscy udali się pod pomnik Jana Heweliusza aby wykonać pamiątkowe zdjęcia.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nasi nowi uczniowie również będą mieli okazję na tak pozytywne przeżycia jakich doświadczyli pierwszoklasiści podczas tegorocznego wyjazdu do Dworu Artusa.
Grażyna Czechowska, autorka artykułu
Beata Łapa, autorka zdjęć