Inauguracja roku szkolnego 2012/2013
"Każdy początek to ciąg dalszy…"
(W. Szymborska)


Niezwykle uroczysty przebieg miała inauguracja roku szkolnego 2012/2013 w naszym gimnazjum. Swą obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Gminy Żukowo - Jerzy Żurawicz, Przewodniczący Rady Gminy -Adam Okrój, Kierownik Referatu Społecznego - Joanna Piełowska, Inspektor do Spraw Oświaty - Magdalena Mosakowska, Podinspektor do Spraw Oświaty - Anna Cirocka, Proboszcz Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego - ks. prałat Czesław Las oraz pierwszy dyrektor gimnazjum -Jerzy Formela. Na wstępie prowadzący uroczystość Janusz Cirocki poprosił wszystkich, aby minutą ciszy uczcić 73.rocznicę wybuchu II wojny światowej, która pochłonęła miliony ofiar. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Żukowo pan Jerzy Żurawicz, który poinformował uczniów, iż z dniem 1 IX 2012r. funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie objęła pani Mirosława Żołna i wręczając jej bukiet kwiatów, życzył wielu sukcesów. Zaś w słowach skierowanych do młodzieży wyraził nadzieję , że nasze gimnazjum będzie najlepsze nie tylko w gminie, ale i w powiecie, a nawet w województwie. Nowo wybrana pani dyrektor zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby nie zawieść zaufania, jakim ją obdarzono, a widząc niepewne miny pierwszoklasistów, uspakajała, mówiąc, że nowe zawsze przeraża, ale też inspiruje do wytężonej pracy, bo jak mówił angielski filozof i matematyk B.Russell: "przezwyciężanie strachu to początek mądrości". Na koniec podziękowała za współpracę ustępującemu dyrektorowi panu Józefowi Belgrauowi oraz pierwszemu dyrektorowi naszej szkoły panu Jerzemu Formeli i przedstawiła swoje zastępczynie: panie Alicję Patokę i Beatę Płotkę. Aby nieco rozluźnić atmosferę uczniowie pod kierunkiem pań: Doroty Rabek i Janiny Fularczyk- Groty zaprezentowali krótki program artystyczny, zatytułowany "Na dobry początek". W programie gościnnie udział wzięła nasza niezwykle utalentowana muzycznie absolwentka Weronika Rabek. Pierwszoklasistów powitała też Klaudia Niedzielska, która w czerwcu została wybrana przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Podczas uroczystości miały miejsce jeszcze dwa ważne wydarzenia: Burmistrz Gminy Żukowo wręczył akty mianowania jedenastu nauczycielom z naszej gminy, wśród których znaleźli się także nasi pedagodzy- panie: Justyna Lemańczyk, Krystyna Trawicka, Sylwia Musiałowska, Katarzyna Szumała, Katarzyna Grabowska-Sulka oraz wręczył stypendia uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie ( Anicie Formeli i Marcinowi Borowiczowi).