Dzień Papieski
"Przyszedłem tu, aby wśród was, młodych odpocząć. Jesteście nadzieją Kościoła" - - twierdził Jan Paweł II. Dlatego też po raz kolejny młodzież naszego Gimnazjum - chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Ojca Świętego - uczciła 16 października 2012 r. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Uczniowie przygotowani przez panie: Aleksandrę Łapę, Joannę Wentę oraz zespół "Fides", kierowany przez panią Barbarę Dawidowską, przypomnieli zebranym, jak ważnym elementem życia każdego człowieka jest rodzina, która "(…) bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat." W części pierwszej wi-dzowie poznali ze wspomnień historię dzieci mieszkających w Domu Dziecka i ich rodziców ukazaną przez pryzmat pontyfikatu Jana Pawła II. Ania, Michał i Ola przywołują obrazy szczęścia rodzinnego i chociaż jest im smutno - stracili ojca i matkę - mają nadzieję na war-tościowe życie, bo będą kierowali się słowami Papieża: "Człowiek jest tyle wart, ile może dać z siebie innym." Osoby występujące w przedstawieniu ukazały wielowymiarowość osobowo-ści Jana Pawła II: wspomniały o kultywowaniu przez niego polskich obyczajów, pokorze w czynieniu rzeczy zwyczajnych i wielkich, miłości do młodzieży i szacunku dla każdego człowieka z osobna, o poświęceniu do końca, do 21.37 dnia 2 kwietnia 2005 r. W czasie ape-lu pojawiły się oryginalne nagrania wystąpień Ojca Świętego, wiersze Juliusza Słowackiego i poetów współczesnych oraz piosenki ściśle związane z pontyfikatem Papieża Polaka. Uwień-czeniem uroczystości była zbiórka pieniędzy na stypendia dla młodych, zdolnych ludzi, któ-rych nie stać na studia. Zebrane przez członków SK Caritas fundusze są obrazem naszego zaangażowania w budowę żywego pomnika dla Jana Pawła II. Po apelu pani Dyrektor serdecznie podziękowała nauczycielkom, które przygotowały przedstawienie: pani Barbarze Dawidowskiej, pani Aleksandrze Łapie, pani Joannie Wencie. Nawiązując się do faktu, że modlitwa różańcowa była ulubioną Ojca Świętego, na-uczycieli religii odczytały wyniki konkursu "Pomysłowy Różaniec". Osoby wyróżnione przez jury w składzie - pani Irena Biczkowska oraz pani Emilia Durkiewicz: I miejscem za pomysłowość, wkład pracy i elegancję: Weronika Pipka z kl. III a, Sandra Świeczkowska z kl. II i, Daria Makurat z kl. I f; II miejscem za wkład pracy i pomysłowość: Natalia Bastian z kl. II d, Paulina Henig z kl. Ia, Łukasz Pelowski z kl. II h; III miejscem za estetykę, elegancję i wykorzystanie gotowych elementów: Aleksandra Block z kl. III e, Karol Wiczkowski z kl. II h, Michał Littwitz z kl. II a, Artur Block z kl. IIIc, Do-minik Przybyła z kl. IIh, Konstancja Dzienisz z kl. II d, Adrian Ostrowski z kl. I i; wyróżnieniem za oryginalność: Sandra Kassin z kl. I b, Tomasz Szmidtke z kl. I f, Weronika Skierka z kl. I a, Weronika Kosater z kl. I c, praca zespołowa Justyny Dąbrowskiej oraz Julii Bartosik z kl. I b. W związku z XII Dniem Papieskim został ogłoszony konkurs pod hasłem: "Jan Paweł II - - papież rodziny". Biorąc pod uwagę pomysłowość wykonania oraz staranność komisja, w składzie: pani Irena Biczkowska i pani Emilia Durkiewicz, nagrodziła prace następujących osób:
Natalii Dolniak z kl. I e - I miejsce Karoliny Grot z kl. III h - I miejsce Konstancji Dzienisz z kl. II d - II miejsce Anety Wielgus z kl. III c - II miejsce Dariusza Janowskiego z kl. I e - III miejsce. Wszystkim wyróżnionym osobom gratulujemy! Jednocześnie dziękujemy tym, którzy włączyli się w trud uświetnienia Dnia Papieskiego, m. in. przygotowując gazetki tematyczne w salach i na holach.