I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
W roku szkolnym 2016/17 nauczyciele języka angielskiego zamierzają zorganizować I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Wszyscy chętni uczniowie mogą zgłaszać się u swoich anglistów.
Warto zajrzeć na stronę internetową konkursu, która powstała na Malcie podczas szkolenia anglistów uczestniczących w projekcie "Technologia, Innowacja, Komunikacja, czyli TIK w szkole", finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Więcej informacji

Zapraszamy!
Karolina Hara-Okrój, Justyna Juńska-Nacel, Barbara Romaniak,Aleksandra Kobiela
Strona główna