"Idą święta, nie o SMSie, lecz o kartce pamiętaj". 2a brała udział w kampanii promującej pisanie kartek świątecznych. Uczniowie pisali do swoich rodzin, koleżanek/ kolegów i nauczycieli. Następnie wykonali własne kartki. Najpiękniejsze podsumowanie lekcji to takie, że odbiorcy jest cieplej na sercu, pokazujemy, że ktoś jest dla Nas ważny. Dzieci pokazały, że warto podtrzymywać tą tradycję. Nie pozwólmy, by została zdominowana przez krótkie, czasami wysyłane bezrefleksyjnie, wiadomości tekstowe.
W. Krause
_084900_small.jpg _135942_small.jpg _093738_small.jpg
_101002_small.jpg _114110_small.jpg _114256_small.jpg

Strona główna