W tym roku szkolnym odpowiedzieliśmy na zaproszenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Visus Supremus do udziału w kampanii społecznej "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie".
Cele, które możemy wspólnie osiągnąć:
Klasa 1 C
Uczniowie obejrzeli film dot. osób niewidomych. Wyjaśniliśmy sobie pojęcie "osoba niewidoma". Przeprowadziliśmy doświadczenie: dzieci miały oczy zasłonięte szalikami, czapkami, chustkami. Ich zadaniem było znalezienie ławki, w której siedzą, następnie wyjęcie piórnika i czegoś do pisania, narysowanie domu, figur geometrycznych i podpisanie się. Po skończonym zadaniu dzieci wypowiadały się, co czuły, gdy nic nie widziały, i jaką rolę pełnią zmysły u osób niewidomych. Wniosek z doświadczenia był następujący - brak zmysłu wzroku powoduje lepsze wykorzystanie innych zmysłów, szczególnie dotyku.
Klasa 1 D
Podczas akcji społecznej "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" dzieci z zakrytymi oczami musiały wykonywać przeróżne zadania, np. ze swojej ławki dojść do umywalki, umyć i wytrzeć ręce, wrócić na swoje miejsce i podpisać się na kartce, dojść do wybranego kolegi pożyczyć ołówek, rozpoznać kolegę lub koleżankę. Wspólnie porozmawialiśmy o tym jak moglibyśmy pomoc niewidomej lub słabo widzącej osobie. Dzieci zauważyły, ze podczas braku wzroku wyostrza się bardziej zmysł słuchu i dotyku. Na koniec pobawiliśmy się w odszukiwanie nauczyciela za pomocą słuchu. Zajęcia zakończyliśmy słuchaniem piosenki pt. "O czym śnią niewidomi".
Klasa 2 A
W tematykę wprowadził nas aspekt, który pojawił się przy okazji omawiania lektury "O psie, który jeździł koleją". Dzieci w grupach pracowały nad różnymi problemami, miały określić miejsce przebywania psa, potrzebne mu akcesoria, zagrożenia, potrzeby, wymienić w jakich książkach i bajkach występuje oraz jaka jest jego rola w życiu człowieka. W jednej z nich pojawił się pies - przewodnik. Była to inspiracja do wspólnej rozmowy i obejrzenia filmu o roli tego zwierzęcia w życiu osoby niewidomej. Następnie uczniowie wykonali grupowe prace plastyczne nawiązujące do akcji.
Klasa 2 B
Klasa 2 B oglądała film o niewidzących dzieciach w Laskach, przeglądała książki pisane alfabetem Braille'a. Mogli też wczuć się w sytuację osób niewidomych i pisać tekst alfabetem Braille'a.
Klasa 3 A
Podczas zajęć edukacyjno - wychowawczych zrealizowanych w ramach kampanii społecznej wczuliśmy się w rolę osób niewidomych. W czasie projekcji filmu "N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku" dowiedzieliśmy się co możemy zrobić, aby być pomocnym. Poznaliśmy alfabet Braille'a, podpisywaliśmy się i czytaliśmy krótkie, wykropkowane teksty. Mogliśmy zostać przewodnikami osób niewidomych i przekonać się, jak bardzo trzeba ufać innym, żeby osiągnąć sukces. Dotarcie do celu i wykonanie pozornie prostej czynności- odkręcić kran i umyć ręce, a także usiąść na swoim miejscu, było nie lada wyzwaniem dla osoby niewidomej i jej przewodnika. "Będziemy pomagać, bo wiemy jak to robić!"
Klasa 3 B
W ramach kampanii "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" uczniowie klasy 3B wysłuchali opowiadania "Krótkiej historii białej laski", wykonywali doświadczenia z zasłoniętymi oczami, między innymi po to, aby przekonać się jaką rolę pełnią inne zmysły w życiu osoby niewidomej. Dzieci próbowały udzielić odpowiedzi na pytanie Jak można pomóc osobie niewidomej? na podstawie filmu Jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku? Na koniec uczniowie wykonali rysunek (przedstawiający las, łąkę, jezioro) z opaską na oczach.
Klasa 7 B
Obejrzeliśmy filmy o Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy, podczas których zwróciliśmy uwagę na charakter pracy polisensorycznej (wielozmysłowej) z osobami z dysfunkcją wzroku. Omówiliśmy twórczość niewidomych osób. Byli to:
    o Louis Braille - francuski twórca, wynalazca pisma dla niewidomych
    o Claude Monet - francuski malarz
    o Stevie Wonder - amerykański piosenkarz jazzowy
    o Andrea Bocelli - włoski operowy śpiewak
- Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z pismem Braille'a, ponieważ biblioteka szkolna posiada w swoich zbiorach czasopisma pisane tym językiem.
- Wspólnie wymieniliśmy najtrudniejsze przeszkody towarzyszące osobom niedowidzącym w życiu codziennym i podaliśmy możliwe sposoby ich rozwiązania, Bardzo wyraźnie podkreśliliśmy rolę drugiego człowieka, gotowego nieść pomoc.
- Zrealizowaliśmy zajęcia warsztatowe. Z zasłoniętymi oczami przemieszczaliśmy się na terenie naszej szkoły korytarzem, w klasie, gdzie dodatkową przeszkodę stanowiły ławki i krzesła, a także udaliśmy się do łazienki umyć ręce.
W kolejnym zadaniu odgadywaliśmy "kto jest kim" w klasie, porządkowaliśmy przedmioty na biurku, a także określaliśmy po kształtach nazwę nietypowych przedmiotów.
Klasa 7 D
Klasa 7 D podczas zajęć z wychowawcą miała możliwość sprawdzenia, jak funkcjonują osoby z dysfunkcją wzroku. Podczas zajęć uczniowie wysłuchali piosenki niewidomego artysty Steviego Wondera, a następnie mieli za zadanie wykonać rysunek, zapisać zdanie, wyciąć trójkąt, ułożyć przedmioty według kształtów, ustawić osoby według wzrostu oraz pokolorować obrazek, ale ... z zamkniętymi oczami! Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Uczniowie obejrzeli także krótki film o najstarszej w Polsce placówce zajmującej się kształceniem osób z dysfunkcją wzroku - Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy. Taka lekcja to doskonała okazja do pogadanki na temat niepełnosprawności, zapoznania się z sylwetkami osób, które mimo niepełnosprawności osiągnęły sukces, a przede wszystkim do kształtowania postaw społecznych opartych na tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Klasa 8 E
Na początku lekcji uczniowie wypisywali na tablicy listę swoich codziennych obowiązków. Następnie odgrywali dramę - uczeń odgrywał rolę osoby niewidomej. Jego zadaniem było z zawiązanymi oczyma pokonać określoną drogę, zaparzyć kawę, napić się wody, ubrać się do wyjścia. Uczniowie obserwowali, jak ich kolega radzi sobie z wykonywaniem poszczególnych czynności. Po wywiązaniu się z powierzonych zadań klasa podsumowała zrealizowane czynności ucznia z listą codziennych obowiązków, wcześniej zapisanych. Następnie uczniowie odegrali rolę pacjenta w gabinecie okulistycznym. Zakrywali jedno oko i próbowali odczytać literki i liczby, jakie pojawiały się w różnym rozmiarze na tablicy. Nie wszyscy uczniowie wykonali to zadanie prawidłowo. Nauczyciel z uczniami ponownie podsumował wykonaną pracę. Uczniowie doszli do wniosku, że osoby widzące mogą mieć również problemy z niedowidzeniem, ale ratunkiem dla nich są okulary lub soczewki. Na koniec każdy z uczniów obejrzał książkę dla osób niedowidzących, pisaną braillem. Uczniowie byli bardzo poruszeni, zdziwieni. Niedowierzali, w jaki sposób osoba niewidoma radzi sobie z czytaniem takich książek. Podsumowując lekcję, nauczyciel włączył uczniom fragment filmu dokumentalnego z biegów na 1500 m London World Para Ath., w którym złoty medal na 1500 m zdobyła niewidoma
_103103_small.jpg _103947_small.jpg _113250_small.jpg _124707_small.jpg
_130728_small.jpg _083016_small.jpg _083517_small.jpg _084502_small.jpg
img_0407_small.jpg img_0558_small.jpg img_0562_small.jpg img_20191017_081155_small.jpg
img_20191028_095000_resized_20191028_052623233_small.jpg img_20191028_100333_resized_20191028_052623875_small.jpg img_20191031_080522_small.jpg img_20191031_082706_small.jpg

Strona główna