W dniach 14 i 21 listopada 2019 r. uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych "Mój system wartości - narkotyków nie potrzebuje, a dilerów nie gości!"
Głównym celem programu profilaktycznego jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy, substancji psychoaktywnych, w zakresie kształtowania postaw związanych z życiem bez korzystania z substancji uzależniających. Profilaktyka z uwzględnieniem czynników ryzyka oraz czynników chroniących.
W dzisiejszym szybkim, przeładowanym elektroniką świecie, podstawowe wartości schodzą na plan dalszy. Nastolatek w pełni zsocjalizowany członek społeczności wielu portali internetowych, wyposażony, w co najmniej kilka komunikatorów (komórka, tablet, laptop) staje się uczestnikiem życia wirtualnego. Tam jest mistrzem "Crafta", czy zarządcą społeczności "Simsów". Tam jest najlepszy, tam ma całkowitą swobodę - może zrobić wszystko ze sobą oraz każdym, kto chce z nim zagrać albo kogo stworzy. Wielogodzinne pobyty w wirtualnym świecie, powodują coraz trudniejsze poruszanie się w świecie realnym, składającym się raczej z szarej rzeczywistości, którą należy modyfikować za pomocą wysiłku fizycznego i procesu edukacji szkolnej. Gdy nie uda się tego dokonać, bo trzeba przeczytać grubą książkę, bo trzeba przebiec 600 m w dobrym czasie, młodzież zaczyna szukać środków, które im w tym pomogą. W Internecie, mediach społecznościowych, TV, czy Radio bez problemu znajdą to czego potrzebują. ,,Reklamują "Sesję", która pomaga w zapamiętywaniu dużych porcji materiału szkolnego i w nauce - czemu nie? "Tania!, bez recepty! i skuteczna, jak zapewniają w mediach". Kiedy powiódł się ten pomysł i język polski został zaliczony w dosyć szybki sposób, młodzież szuka sposobu, a właściwie środka na zaliczenie w-fu, czy innego egzaminu, sprawdzianu, pracy klasowej. Tak rodzi się potrzeba, a zarazem początek zapotrzebowania na substancje wspierające, a jednocześnie uzależniające!
Ten opis to rzeczywistość, gdzie z uwagi na zapracowanie, brak umiejętności, zakłócenia w komunikacji, czy zwyczajny brak czasu dla dzieci, rodzą się uzależnienia od środków psychoaktywnych. Ta historia opisana w dużym skrócie, zdarza się w Polsce i na świecie każdego dnia. Daje pole do popisu dla dilerów, sprzedaży internetowej, czy zwyczajnej wymiany koleżeńskiej pewnego cudownego środka zwanego DOPALACZEM!
Co można zrobić w takiej sytuacji, jak się zachować, jak przeciwdziałać, jak uchronić dzieci? Odpowiedź na te pytania jest skomplikowana, bo nie wystarczy jedno proste działanie. W takiej sytuacji potrzebne są działania wspierające wielu środowisk, w których przebywa uczeń. Bez wątpienia jednak na fakt, czy dziecko zwróci się w pierwszej kolejności z problemem do nas, czy do dilera? ma wpływ jego system wartości. Prawidłowe ukształtowanie tego systemu oraz zrozumienie jego znaczenia ma zasadniczy wpływ na zachowania i postawy uczniów w zetknięciu się ze środkami takimi jak: dopalacze, narkotyki czy alkohol.
dsc02403_small.jpg dsc02405_small.jpg dsc02409_small.jpg

Strona główna